activiteit thema fysica

* Een uitkijktoren voor de paashaas *

De paashaas heeft een probleem. Hij is zich aan het voorbereiden op Pasen door veel paaseieren te verzamelen. Deze liggen opgeslagen achter een veiligheidsmuur. Maar er liggen dieven op de loer. Daarom wil de paashaas een uitkijktoren maken, zodat de bewaker de dieven op tijd kan zien.

 6-12 jaar   1,5 uur

benodigdheden

 • Een opstelling die de probleemstelling aanschouwelijk maakt : het terrein met een muurtje waarover de bewaker moet kunnen kijken.  De opstelling bevat ook een aanduiding van de locatie waar de uitkijktoren moet komen. Deze opstelling is nodig om later het ontwerp te kunnen testen en evalueren.
 • Kaartjes met een rolverdeling voor de leerlingen : een materiaalmeester, een tijdsbewaker, een werfleider (projectleider).
 • Flesje water (0.5l) (omgetoverd tot bewaker) (nodig om de sterkte van de constructie te testen)
 • Constructiematerialen: karton, papier, WC-rolletjes, plastic bekers, satéprikkers, elastiekjes, touw, lijm, plakband (probeer het gebruik hiervan zoveel mogelijk te beperken!), meters, meetlatten, scharen, nietjes, ...
 • Eventueel: een poster met een samenvatting van de leerinhoud (hoe maak je sterke, vormvaste en stabiele constructies?) en/of tablets om opzoekwerk te verrichten.

bron

Deze workshop werd ontwikkeld door HoGent studenten (Bart Van Landschoot, Bavo Berth en Robin Sorgeloos) in het kader van sessies in de ziekenhuisschool UZ Gent, onder begeleiding van HoGent-lector Sabine Vandergheynst.

download de fiche

verloop

Beginsituatie

 • Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen voorafgaandelijk door onderzoek hebben ontdekt welke constructieprincipes ervoor zorgen dat een constructie sterk, vormvast en stabiel kan gemaakt worden.
 • De leerlingen zullen in groepjes werken van min. 3 leerlingen

In wat volgt wordt uitgegaan van het werkblaadje (zie pdf) voor de leerlingen dat voor hen een beschrijving geeft van de probleemstelling voor de ontwerpopdracht en het verloop ervan.

Verloop van de workshop

 • De leerlingen worden in groepjes verdeeld, krijgen hun rol en worden in het probleem ingeleid.
 • Leerlingen gaan zelfstandig aan het werk met het ontwerpen en realisatie van het ontwerp. Hier kan gekozen worden of het ontwerp eerst op papier moet voorgelegd worden vooraleer ze mogen verder gaan of niet. Tijdens het begeleiden worden de leerlingen gestimuleerd om de constructieprincipes te implementeren en wordt hen toegelaten af en toe te gaan testen om eventueel iteratief te werk te gaan.
 • Op het einde van de workshop wordt voldoende tijd voorzien om leerlingen hun finale realisatie te laten voorstellen en testen. Dit wordt beoordeeld door de jury of door de leerlingen zelf aan de hand van evaluatiecriteria die de eisen weerspiegelen.

Differentiatiemogelijkheden

Naargelang de leeftijd of het niveau van de kinderen kan ervoor gekozen worden :

 • Een verschillend aanbod in materiaalsoorten te voorzien : voor de jongeren kunnen bv. nog bekers in het aanbod zitten, daar waar dit voor de oudere kinderen er kan uitgelaten worden.
 • De oudere kinderen kunnen een andere locatie toegewezen worden waar de toren moet komen te staan (bv. meer naar achteren), of de eisen gesteld aan de toren kunnen moeilijker gemaakt worden (bv. uit twee verdiepingen, bv. zo licht mogelijk),…