activiteit thema natuur

* Brandstof voor de raket *

Tijdens deze workshop maak je niet alleen een raket, maar ook brandstof om de raket te lanceren. Ready for launch? 3... 2... 1...

 6-12 jaar   1,5 uur

benodigdheden

 • Filmkoker
 • Theelepel
 • Bakpoeder
 • Stevig papier
 • Plakband
 • Schaar
 • Azijn
 • Wc-papier
 • Doeblad 
 • Knipblad vleugels

bron

Deze activiteit werd ontwikkeld voor het sport-wetenschapskamp “De Ruimte” door Julie Ghyselinck (stafmedewerker wetenschapscommunicatie HOGENT)

download de fiche

verloop

Inleiding

Tijdens deze workshop maken de kinderen een raket en brandstof om de raket te lanceren. De raket wordt gemaakt met een filmkoker en papier. De kinderen knippen de vinnen en neus van de raket uit het knipblad, plooien ze op de stippellijn en bevestigen ze met plakband aan de film koker. Daarna wordt een chemische reactie gecreëerd door een pakketje te maken van azijn en bakpoeder. De raket wordt gelanceerd door de filmkoker voor de helft te vullen met azijn en een pakketje toe te voegen. De kinderen sluiten de raket snel af met het deksel, schudden heel even en zetten de raket neer. Samen met de kinderen kijk je van op een afstand hoe de raket de lucht in schiet. Soms moet je even geduld hebben.  

Verloop van de workshop

Inleiding

Bekijk samen met de kinderen een filmpje waarbij een raket wordt gelanceerd. Stel vragen zoals: ‘Wat zagen jullie op het filmpje?’, ‘Wat gebeurde er onderaan de raket bij de lancering?’ en ‘Je zag veel vuur tijdens de lancering, hoe ontstaat dat vuur?’.

Leg uit hoe vuur ontstaat. Vuur ontstaat doordat er een chemische reactie plaatsvindt waarbij heel veel energie vrijkomt. Die energie zie je in de vorm van warmte = vuur. Vraag aan de kinderen of iemand weet wat een chemische reactie is. Een chemische reactie is een reactie waarbij twee of meer stoffen met elkaar reageren en waarbij nieuwe stoffen ontstaan. De stoffen die met elkaar reageren vormen de brandstof van de raket, de energie die vrijkomt zorgt ervoor dat de raket de hoogte invliegt.

Leg uit aan de kinderen dat brandstof nodig is om een raket te lanceren en dat jullie vandaag dit proces zullen nabootsen door een raket en brandstof te maken. Verdeel de groep in 2-tallen en geef elke groep een doeblad en een knipblad. Begeleid hen waar nodig.

Uitwerking

 • Maak de raket

Laat de kinderen nadenken over de vorm van een raket: de punt bovenaan, de rechte vorm in het midden en de vinnen onderaan. Overloop de stappen op het doeblad en toon eventueel een voorbeeldje. Zet de kinderen aan het werk door hen de vinnen te laten uitknippen en plooien op de stippellijn. Laat hen de vinnen bevestigen aan de raket met behulp van plakband. De kinderen maken de neus van de raket door een kokertje te maken van papier en deze aan de koker te bevestigen met plakband. Bekijk de raketten alvorens te starten met het maken van de brandstof.

 • Chemische reactie

Om een raket te lanceren heb je brandstof nodig. Deze brandstof maak je met behulp van een theelepel, azijn en bakpoeder. Neem de theelepel, doe er een beetje azijn op en strooi er een beetje bakpoeder bij.

 • Lanceer de raket

Nu is het tijd om de raket te lanceren. Vraag aan de kinderen om hun raket te nemen en de helft van de koker aan te duiden. Laat de kinderen de filmkoker openen en voor de helft te vullen met azijn. Daarna laat je hen één laagje van een velletje wc-papier op tafel leggen. De kinderen doen de inhoud van de theelepel op het velletje en draaien het dicht als een snoepje. Vraag aan de kinderen om het pakketje met bakpoeder in de filmkoker te doen en de raket snel af te sluiten met het deksel. Vraag hen om even te schudden en de raket op het deksel neer te zetten. Ga samen met de kinderen op een afstand staan en kijk goed. Geef mee aan de kinderen dat ze een beetje geduld moeten hebben.

Stappenplan brandstof voor de raket

Te downloaden via pdf.

Aandachtspunten en tips

Sta op een afstand bij het lanceren van de raket.