activiteit thema techniek

* Rakettenrace *

Klaar voor lancering? Maak je eigen raket en neem deel aan een rakettenrace.

 6-12 jaar   1,5 uur

benodigdheden

 • Doeblad per kind
 • Ballon per kind
 • Wasknijpers
 • Plakband
 • Karton
 • Kleurpotloden
 • Scharen
 • Visdraad
 • Latten
 • Rietje per kind
 • Startbaan
 • Twee stoelen
 • Lange meter (om afgelegde afstand raket te meten)
 • Invuldocumenten
 • Voorbeeldblad vinnen per kind

bron

Deze activiteit werd ontwikkeld voor het sport-wetenschapskamp “De Ruimte” door Julie Ghyselinck (stafmedewerker wetenschapscommunicatie HOGENT). Voor deze fiche werd gebruik gemaakt van lesmateriaal op de website: http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten/snel-sneller-snelst

download de fiche

verloop

Inleiding

In deze workshop maken kinderen per twee een raket om hem vervolgens te lanceren. De raket die de grootste afstand aflegt, wint de race.

Verloop van de workshop

Voorbereiding

Zet volgend filmpje klaar: https://www.youtube.com/watch?v=OnoNITE-CLc

 

Voorzie opstellingen waar telkens twee kinderen aan kunnen plaatsnemen (zet bijvoorbeeld overal twee tafels tegen elkaar). Leg op elke tafel het juiste materiaal. Voorzie een andere tafel waar het materiaal op ligt dat men met elkaar moet delen (vb. lijm, …).

Maak een startbaan: hiervoor zet je twee stoelen op een gemeten afstand van elkaar. Gebruik bijvoorbeeld krijt om bepaalde afstanden (vb.10 cm) op de grond aan te duiden. Maak de draad, waar straks de raket aan wordt bevestigd, reeds vast aan één stoel.

Leg de invuldocumenten klaar. Als begeleider meet en schrijf je de juiste afstand op het document.

Hang een voorbeeldtekening van een raket op.

Inleiding

In deze workshop gaan de kinderen een race houden, meer bepaald een race met een raket. De raketten worden gemaakt in groepjes van twee. Als voorbereiding op de activiteit kan je volgende vragen stellen:

 • Waarom wordt een raket gebruikt?
 • Hoe heten de gebruikers van een raket?
 • Hoe vertrekt een raket naar de ruimte?
 • Hoe blijft ze in de ruimte?
 • Hoe snel zou een raket de ruimte invliegen?
 • En hoe snel zou ze vliegen eens ze in de ruimte is?

Stel voor om even te kijken naar een echte raketlancering via een filmpje.

(Indien de kinderen vragen naar informatie: een raket wordt gelanceerd doordat een mengeling van vloeibaar zuurstof en vloeibaar waterstof tot explosie worden gebracht, daar komt zoveel energie bij vrij dat de raket aan een snelheid van 28.000 km/uur de ruimte invliegt = 25x de snelheid van een passagiersvliegtuig. Een raket moet zo snel gaan om ervoor te zorgen dat ze niet terugvalt naar de aarde door de zwaartekracht.)

Leg ook zeker de bedoeling van deze workshop uit aan de kinderen: “Vandaag zullen we een luchtraket maken per groepje van twee kinderen. Eens elk groepje een luchtraket heeft gemaakt, zullen we een race houden. De raket die de grootste afstand aflegt, is gewonnen.

Uit bovenstaand filmpje hebben we gezien dat we brandstof nodig hebben en een motor. Bij de raket die wij zullen maken, vormt de ballon de motor. De lucht in de ballon zorgt ervoor dat de raket gelanceerd wordt, je zou kunnen zeggen dat de lucht de brandstof is. Om ervoor te zorgen dat de raket in de juiste richting vliegt, bouwen we ook ‘vinnen’ aan de raket – zoals de vleugels van een vliegtuig. Dit zorgt ervoor dat de raket niet om haar as gaat tollen, maar vooruitvliegt. “

Aan de slag

Verdeel de kinderen in groepjes van twee (of drie indien de groep oneven is) of laat hen zelf kiezen. Laat hen nadien een teamnaam kiezen. Geef elk groepje een doeblad, een voorbeeldblad waarop de vorm van de vinnen staat afgebeeld, en het juiste materiaal. Zet ze aan het werk en begeleid waar nodig.

Als de kinderen klaar zijn, kan de race beginnen. Meet na elke race de afstand die de raket heeft afgelegd en noteer deze. Indien er voldoende tijd is, mogen de kinderen de luchtraket bijwerken en nog een poging doen.